Nyheter
Seksuell trakassering på jobben

I denne rapporten har Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad undersøkt omfanget av seksuell trakassering i hotell og restaurant og helse og omsorg: Hvem trakasserer, hvor ofte skjer det og hvilke konsekvenser har det for arbeidstakerne? Det reises også spørsmål om hvordan arbeidsgiverne følger opp slike saker.

08. mars 2017