Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om delingsøkonomien i Norden

To english version

Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har laget en kunnskapsstatus for Nordisk ministerråd. Her ser de på konsekvenser av delingsøkonomien for arbeidsforholdene i de nordiske landene. De gjør også rede for hvordan arbeidslivets parter forholder seg til lovlighet, regulering, beskatning og konkurranse.

  • Publisert: 09. februar 2017