Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om hvordan covid-19 har rammet sårbare grupper og små bedrifter i Irak

To english version

Denne rapporten, utført i samarbeid mellom Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), ser særlig på hvordan pandemien har påvirket sysselsetting, inntekt, økonomiske forhold og framtidstanker blant disse gruppene, samt hvordan bedriftene har tilpasset seg denne situasjonen. 

Rapporten er del av en serie om pandemiens konsekvenser i den arabiske verden, og følger lignende rapporter om Jordan og Libanon.

  • Publisert: 04. august 2020