Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere

Siden 2021 har nyankomne flyktninger hatt rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning. En ny rapport fra Fafo ser på hvordan veiledningen gjennomføres og kommer med klare anbefalinger for forbedring.

Målet med kompetansekartlegging og karriereveiledning er å bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. I denne Fafo-rapporten er temaet hvordan karriereveiledningen for nyankomne flyktninger gjennomføres, og hvordan de involverte aktørene vurderer kvaliteten i arbeidet, samarbeidet mellom instansene, rammene for oppdraget og utbyttet for veisøkerne – altså flyktningene som deltar.

Tre anbefalinger

Fafo har gjennomført kvalitative intervjuer med 14 ansatte ved fylkeskommunale karrieresenter, ni programrådgivere og ni deltakere som har mottatt karriereveiledning. Rapporten bruker også data fra to spørreundersøkelser blant ledere og ansatte ved karrieresenter. Ansatte både ved karrieresentrene og i kommunene, trekker fram klare anbefalinger om hvordan karriereveiledningen for nyankomne flyktninger og innvandrere kan forbedres:

  • Det trengs en klarere beskrivelse av hva som er formålet med karriereveiledningen, slik at de aktørene som skal samarbeide om veiledningen kan trekke i samme retning.
  • Flyktninger har svært ulike forutsetninger for å dra nytte av tidlig karriereveiledning. Tidspunktet for karriereveiledningen bør derfor tilpasses den enkeltes behov og utgangspunkt.
  • Karriereveiledningen bør legges opp som en prosess, heller enn en enkelt samtale. Da er muligheten større for at flere får et godt utbytte av seiledningen.
Det er altså en anbefaling at karriereveiledningen i større grad tar hensyn til at individene som kommer gjennom denne ordningen er forskjellige og har varierende behov og utgangspunkt. Introduksjonsprogrammet som har som klar ambisjon å være individuelt tilrettelagt. Når karriereveiledning skal inngå som en obligatorisk del avS introduksjonsprogrammet bør den samme ambisjonen gjelde.
  • Publisert: 08. mars 2023