Nyheter
Ny rapport om kontroll og overvåking av arbeid

Arbeidsgiverne begrunner bruk av digitale kontroll- og styringssystemer med myndighetskrav, behov for bedre arbeidsstyring eller for å ivareta ansattes sikkerhet. Lagring og tilgang og bruk av personinformasjon fra disse systemene varierer, noe som kan ha betydning for ansattes personvern. Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport skrevet av Mona Bråten.

19. april 2016