Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om menneskehandel i Norge

En ny Fafo-rapport har sett på hvordan man kan beregne omfanget av ofre for menneskehandel i Norge. Anette Brunovskis har undersøkt problemstillinger knyttet til personvern og forskning på menneskehandel og om det finnes datagrunnlag for å bruke en estimeringsmetode kalt Multiple Systems Estimation technique (MSE) i Norge. Rapporten gir en gjennomgang av metoden, lovverket som regulerer adgangen til personopplysninger for forskningsformål, og mulige datakilder for framtidige omfangsestimeringer av menneskehandel.

  • Publisert: 18. januar 2023