Nyheter
Ny rapport om renholdsbransjen

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Sentrale bransjeaktører mener ordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Det er slik at kundene ikke kjenner den godt nok. Våre undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

12. juli 2016