Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om seniorer i skolen

Senter for seniorpolitikk har gitt Fafo i oppdrag å kartlegge situasjonen for ansatte i ulike bransjer i alderen 55+. Til nå har Fafo gjennomført studier av seniorer i barnehager, persontransport, industrien, varehandelen og pleie og omsorg. Denne nye rapporten ser på arbeidstakere i alderen 55 år og eldre som er undervisningspersonell i grunnskole og videregående skole.

Rapporten "Seniorer i skolen" er skrevet av Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen og sammenfatter et utvalg nyere forskning og statistikk om pensjonering, arbeidsbelastninger og arbeidsmiljø i sektoren, herunder analyser av registerdata fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer med et utvalg seniorer på fire skoler, i tillegg til deres ledere og tillitsvalgte.

  • Publisert: 23. mars 2022