Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om seniorer og mobilitet

  • Nyhet_Velferd og levekår |
  • 11. november 2016

På den årlige fagkonferansen til Senter for seniorpolitikk 11. november lanseres rapporten «Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet», som er et fellesprodukt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Forfattere fra Fafo er Anne Inga Hilsen, Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen.

  • Publisert: 11. november 2016