Nyheter
Ny rapport om seniorer og mobilitet

På den årlige fagkonferansen til Senter for seniorpolitikk 11. november lanseres rapporten «Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet», som er et fellesprodukt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Forfattere fra Fafo er Anne Inga Hilsen, Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen.

11. november 2016