Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked | 07. april 2016

Hvor utbredt er midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utleie av arbeidskraft i norsk arbeidsliv? Det er tema for denne rapporten. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å følge utviklingen i i årene framover. SSBs arbeidskraftsundersøkelser er et viktig datagrunnlag. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet, og rapporten er skrevet av Kristine Nergaard.

Publisert: 07. april 2016