Nyheter
Ny rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Hvor utbredt er midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utleie av arbeidskraft i norsk arbeidsliv? Det er tema for denne rapporten. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å følge utviklingen i i årene framover. SSBs arbeidskraftsundersøkelser er et viktig datagrunnlag. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet, og rapporten er skrevet av Kristine Nergaard.

07. april 2016