Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om Unios rolle gjennom 20 år

Denne rapporten forteller om danningen av hovedorganisasjonen Unio, og hvordan Unio gjennom 20 år har arbeidet for å sikre medlemsforbundene medbestemmelse og innflytelse på ulike arenaer i norsk politikk.
  • Publisert: 18. januar 2022