Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Årlig evaluering av avtalen for sunnere kosthold

For at forbrukerne enklere kan ta sunnere valg har Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen inngått Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Målet er et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2020.

  • Publisert: 22. oktober 2021