Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Midtveis-evaluering av avtale for sunnere kosthold

To english version

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen, med mål om å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette notatet er midtveisevaluering gjennomført av følgeevalueringen og inkluderer egenrapporteringen fra 2019.

  • Publisert: 08. desember 2020