Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien

I 2020 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften. For medlemmene i Unios 13 forbund, har krisa slått ulikt ut. De som kunne, ble sendt på hjemmekontor. Vinteren 2021 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte i 12 av Unios 13 forbund. Der stilte vi blant annet spørsmål om hvordan pandemien har påvirket lønns- og arbeidsvilkår i vid forstand. Vi har bedt tillitsvalgte vurdere den lokale beredskapen og frykten for smitte blant medlemmene og vi har stilt spørsmål om hvordan mulighetene for medbestemmelse og medvirkning har vært i disse krisetider.
  • Publisert: 19. august 2021