Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Et nytt Fafo-notat tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021, og er skrevet av Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeidstilsynet. Forskerne kartlegger andelen lønnsforhold under, rett under, på eller rett over, og over de allmenngjorte satsene, både i hvert av de ni områdene omfattet av allmenngjøringsvedtak, samt samlet for alle områdene. Resultatene holdes opp mot tilsvarende beregninger for 2019 og 2020.

  • Publisert: 12. januar 2023