Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om moderne slaveri

Et nytt Fafo-notat gir en sammenstilling av nyere litteratur om moderne slaveri, utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Moderne slaveri er en betegnelse som dekker ulike former for utnyttelse, slik som menneskehandel, prostitusjon og seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, gjeldsbinding, tvangsekteskap, slaveri og slaveri-lignende praksiser. Hensikten med notatet er å gi en god oversikt over sentral litteratur og generelle utviklingstendenser. Notatet er skrevet som et bakgrunnsdokument med relevans for politikkutvikling, og kan også kan tjene til å gi en innføring i ulike sider ved moderne slaveri for andre aktører med en interesse for feltet. Notatet er benyttet i UDs strategi for å bekjempe moderne slaveri, lansert 1. juli.
  • Publisert: 02. juli 2021