Skip to main content

Nytt notat om partssamarbeidet i fagopplæringen

  • Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked |
  • 24. november 2016
To english version

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fungerer ikke slik det var tenkt. Det er en av konklusjonene i dette notatet, som bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer. De faglige rådene fungerer i større grad etter intensjonene, men det er store forskjeller når det gjelder partenes engasjement og innflytelse. Forfattere er Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.
Se opptak fra frokostseminaret hos Fafo i dag.

  • Publisert: 24. november 2016