Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film

Nyheter | 09. mars 2020 | Stein Roar Fredriksen

Dette notatet belyser hvilke barrierer filmskapere med etnisk minoritetsbakgrunn kan møte i norskfilmbransje. Notatet bygger på intervjuer med et utvalg av aktører i feltet, og er ledd i Norsk filminstitutts videre arbeid med inkludering og representasjon innenfor sitt virksomhetsområde.

Publisert: 09. mars 2020