Skip to main content

Nyhet

Økt sprik i lønn: Hva skjedde?

Buss-streik og lederlønn var tema for NRKs «Debatten» 22. september. Bård Jordfald var her invitert for å forklare de norske lønnsforskjellene, med vekt på økende lederlønn:

– De siste tyve årene har vi lønnsforskjellene økt i Norge. Dette skyldes særlig to forhold: de høyest lønte har hatt sterkest lønnsvekst, og at de lavest lønte har hatt svakere lønnsutvikling enn alle andre. I 2000 tjente de ti prosent øverst i lønnsfordelingen tre ganger mer enn de ti prosent lavest lønte. I dag er tallet økt til fire ganger så mye, innledet han.

  • Publisert: 23. september 2020