Skip to main content

Nyhet

Økt sysselsetting når etterspørselen «slippes fri» på ny?

Det størsta forskningsprojektet finansiert av arbeidsministrene under Nordisk ministerråd var under landing da koronapidemien entret rullebanen. I en svenskspråklig artikkel i Arbeidsliv i Norden intervjues Jon Erik Dølvik om prosjektet Nordic Future of Work og hvordan Norden vil kunne og burde komme seg ut av krisa.

Hvordan innbyggernes «oppsparte etterspørsel» vil strømme når krisa gir seg vil være viktig for sysselsettingen, anmerker han blant annet.

  • Publisert: 26. november 2020