Skip to main content

Nyhet

Organisering av barnehagehverdagen – noen idealtyper

En ny delrapport gir en oversikt over ulike måter barnehager organiserer hverdagen på.  Barnehageloven og rammeplanen for barnehagen definerer rammer for barnehagens organisering, kompetansesammensetning og hvilke oppgaver de ulike personalgruppene skal ha. Men innenfor disse rammene står barnehagene nokså fritt til organisere seg. Etter barnehageforliket i 2003 har barnehagene blitt større, med færre små og familiebarnehager. Barnehager flest er organisert som tradisjonelle avdelingsbarnehager, mens et mindretall av barnehagene er organisert som basebarnehage. Selv om det er stor variasjon i størrelse og eierskap mellom barnehager, ser det ut til at organiseringen av barnehagehverdagen i større grad er preget av likhet enn variasjon på tvers av barnehagetypene.
  • Publisert: 20. juni 2023