Skip to main content

Nyhet

Per Kleppe er død

Onsdag 10. mars døde Per Kleppe, 97 år gammel. I sin svært aktive pensjonisttilværelse hadde Kleppe i mange år kontorplass ved Fafo og han deltok både i det faglige og det sosiale. Kleppe skrev Fafo-rapporter og bidro i forskningsprosjekter. Han var også aktiv deltaker i Fafos seminarer og debatter. Per Kleppe beriket våre liv og det var med tristhet, men også mange gode minner, vi mottok nyheten om hans bortgang.

  • Publisert: 12. mars 2021