Skip to main content

Nyhet

Rapport viser økning i drosjeaktører og endring i bilparken

Mange nye aktører har etablert seg i drosjemarkedet etter omreguleringen i november 2020, spesielt i og rundt de største byene. Omsetningen falt betydelig i forbindelse med pandemien, men har tatt seg opp igjen. Likevel var omsetningen i 2022 fortsatt lavere enn i 2019. I perioden fra november 2020 til mars 2023 har antall løyver, biler og virksomheter økt, samtidig som bilparken har endret seg mot nullutslippsbiler og billigere biler. I rapporten "Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023 - omregulering og korona" presenteres disse utviklingstrekkene.
  • Publisert: 08. mai 2023