Skip to main content

Nyhet

SE I OPPTAK: Med forskerblikk på 8. mars

Nyheter | 09. mars 2021 | Alf Tore Bergsli

Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med et eget webinar hvor forskerne er utfordret til å anvende et kjønnsperspektiv på sentrale forskningsfelt. I sendingen kan du få med deg fem forskeres innlegg om tema som likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Publisert: 09. mars 2021