Skip to main content

Nyhet

Skoleeksperiment i Oslo: Ennå ingen bevis på matte-løft

Oslo-skolen innførte fra 2016 et forsøk rettet mot elever ved ungdomsskole og videregående som sleit med matematikken. Tiltaket besto av lærerkursing og etablering av egne gruppeundervisninger. I samarbeid mellom Fafo, SSB og danske DPU har eksperimentet blitt evaluert. I rapporten deler tre Fafo-forskere funn fra kvalitative intervjuer med elever, lærere og øvrig stab ved skolene. Tross lovende tegn, finner hverken den kvalitative (Fafo) eller kvantitative (SSB) på kort sikt entydige bevis på økt sannsynlighet i elevens evne til å bestå videregående som følge av tiltaket.

  • Publisert: 11. februar 2020