Skip to main content

Nyhet

Thomas Åker-Furre ny administrasjonssjef ved Fafo

Thomas Åker-Furre er ansatt om administrasjonssjef ved Fafo. Han skal ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av administrative tjenester, samt jobbe med forbedrings og utviklingsprosesser innenfor det administrative området. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse og vil organisere den forskningsfaglige støtten, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.
  • Publisert: 14. oktober 2022