Nyheter
Elevers tillit til politiet

Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg har spurt over 7000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de stoler på politiet. De finner at innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika skiller seg ut med det laveste tillitsnivået. Prosjektet er under arbeid, og resultatene blir publisert i en artikkel til neste år. 

02. oktober 2017