Skip to main content

Nyhet

Tillitsvalgte om koronakrisa: Godt samarbeid tross harde tak

Nyheter | 09. september 2020 | Alf Tore Bergsli

Denne undersøkelsen viser noen av de umiddelbare erfaringene fra LOs tillitsvalgte i forbindelse med at Norge «stengte ned» som følge av koronaviruset.

Rundt halvparten av de tillitsvalgte i privat sektor opplevde arbeidstakere på deres arbeidsplass ble permittert. Svarene viser også at samarbeidet med arbeidsgiverne i denne krisesituasjonen i stor grad har fungert.

Funnene er også gjengitt i et knippe artikler på Arbeidslivet.no.

Publisert: 09. september 2020