Skip to main content

Nyhet

Se i opptak: Webinar om språk i det norske arbeidslivet

Nyheter | 01. desember 2020 | Alf Tore Bergsli

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Mange jobber og bor dessuten i Norge i årevis uten å snakke norsk. På dette webinaret lanserer vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet, om språkkompetansens betydning i arbeidslivet.

Publisert: 01. desember 2020