Skip to main content

Nyhet

Tredje evalueringsrapport av opptrappingsplanen for rusfeltet

Fafo følger arbeidet med opptrappingsplanen for rusfeltet fram til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål. Nå foreligger  den tredje statusrapporten for evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet. 

  • Publisert: 04. desember 2019