Skip to main content

Nyhet

Samler kunnskap om unge i utsatte boområder

Nyheter | 09. desember 2019 | Alf Tore Bergsli

På oppdrag fra IMDi har Fafo samlet kunnskap om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Hvordan kan nabolaget man vokser opp i påvirke unges liv og framtidsutsikter – enten det gjelder familieliv, fritidsaktiviteter, utdanning, levekår eller kriminalitet og utenforskap? Forskningen viser at generelle levekårsutfordringer har betydning for unges utenforskap. Men også egenskaper knyttet til boområdet vil kunne spille inn. Et av hovedtiltakene mange byer benytter er områdesatsinger. Disse kan ha positive ringvirkninger. Samtidig er et gjennomgående funn i forskningen at når storsamfunnet definerer et område som «utsatt» vil dette kunne ha en egen negativ påvirkningskraft på unge som lever og bor i disse områdene.

Publisert: 09. desember 2019