Skip to main content

Nyhet

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

  • Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked |
  • 21. januar 2015
To english version

Fafo skal på oppdrag fra Utdanningsforbundet se på hva som kan skape gode betingelser for deltakelse i egen organisasjon i årene framover. Bakgrunnen er blant annet medlemmenes engasjement i arbeidstidsspørsmålet og økt bruk av sosiale medier i samfunnsdebatten. Kristin Jesnes (bildet), Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel Trygstad er forskere på prosjektet.

Dette blir noen av temaene i undersøkelsen:
•    Hvor og i hvilke former diskuterer medlemmene profesjon og arbeidsbetingelser? Hvilke saker skaper engasjement?
•    Hvilke muligheter finnes i sosiale medier som Facebook og andre internettbaserte plattformer?
•    Opplever medlemmer og tillitsvalgte å bli hørt?  Målbæres synspunkter og erfaringer fra grunnplanet til det politiske nivået i forbundet? Er dette tema på klubbmøter, bringes det videre til lokallag, fylkeslag og videre oppover i organisasjonen?
•    Hvordan vurderer ulike medlemsgrupper vilkårene for diskusjoner, meningsutveksling og innflytelse?
•    Hvordan vurderer ledermedlemmer sitt medlemskap i Utdanningsforbundet, og i hvilken grad har de arenaer og kanaler der de kan diskutere spørsmål knyttet til profesjon, sin lederrolle og sine lønns- og arbeidsvilkår?
  • Publisert: 21. januar 2015