Skip to main content

Nyhet

Opptak: Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Utnytting av utenlandsk arbeidskraft og unndragelser av skatter og avgifter er de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019, ifølge en rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Hvordan takles utfordringene i kommunesektoren og hva mener partene i arbeidslivet er de viktigste tiltakene? Fafo Østforum inviterte til debatt og deling av kunnskap på et seminar 3. mars.

  • Publisert: 27. februar 2020