Skip to main content

Nyhet

Velkommen til Evalueringskonferansen 2021

Sammen med Samfunnsøkonomisk analyse skal Fafo arrangere Evalueringskonferansen 2021. Den finner sted på på Scandic Ambassadeur i Drammen 21-22. oktober 2021. Blant innlederne finner vi Fafos egen Inger Lise Skog Hansen i tillegg til kjente navn som assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, leder av koronakommisjonen Stener Kvinnsland og Noraddirektør Bård Vegard Solhjell.
Tema for evalueringskonferansen er «Evalueringskultur i en kompleks verden» og hvordan evalueringer har blitt brukt i den største krisen samfunnet har vært gjennom på lang tid er blant problemstillingene som skal belyses. Andre tema er trender i evalueringer, etiske dilemma, digitaliseringens betydning for evalueringer, nytten av følgeevalueringer og bruken av endringsteori.
  • Publisert: 24. september 2021