Skip to main content

Nyhet

Viktig bidrag til forståelse av hatefulle ytringer mot funksjonshemmede

Nyheter | 04. desember 2019 | Stein Roar Fredriksen
To english version

Fafos Terje Olsen er sammen med Mark Sherry, Janikke S. Vedeler og John Eriksen redaktør for boken Disability Hate Speech. Boken er den første som helt eksplisitt fokuserer på hatefulle ytringer mot funksjonshemmede og søker å forklare hva dette er, hvorfor det er et viktig tema, hvilke lover som regulerer det og hvordan det skiller seg fra andre hatefulle ytringer. Boken er et viktig bidrag til økt forståelse av hat og fordommer mot funksjonshemmede.

Publisert: 04. desember 2019