Prosjekter
Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom

08. november 2016

Hva er gode løsninger og metoder i arbeidet mot barnefattigdom? Det skal dette prosjektet gi bedre kunnskap om. Forskerne skal også se på de frivilliges bidrag, og på samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er oppdragsgiver. Prosjektet ledes av Tone Fløtten, og skal gjennomføres av Inger Lise Skog Hansen (bildet) og Anne Hege Strand.