Prosjekter
Er global ernæring fortsatt ingens ansvar?

25. oktober 2016

I dette oppfølgingsprosjektet ser Anne Hatløy (bildet), Tone Sommerfelt og Liv Elin Torheim (HIOA) på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring. I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Prosjektet finansieres av Redd Barna, og det avsluttes i januar 2017.