Prosjekter
Heltidskultur i Bodø kommune

31. oktober 2016

Dette prosjektet, som avsluttes i begynnelsen av november, skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet gjennomføres av Leif Moland i samarbeid med Per Schanche i Agenda Kaupang.