Prosjekter
Evaluering av PACER-program i Indonesia

05. oktober 2016

Dette er en midtveisevaluering av PACER (Popular Control and Effective Welfarism). PACER er et felles forskningsprogram mellom universitetene i Gadjah Mada, Oslo og Agder, finansiert av  Utenriksdepartementet . Det består av to deler: “Power, Welfare, and Democracy” og “In-Search of Balance: Government, Private Sectors, and Cooperatives in Indonesia”. Arbeidet utføres av Tewodros Aragie Kebede.