Prosjekter
Nytt prosjekt om eldre med hiv

22. november 2016

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hivpositive reises det spørsmål om endringer i levekår og livskvalitet for hivpositive over 50 år. Hva betyr det å ha hatt hiv over en lengre periode? Og hvordan håndterer eldreomsorgen det å møte eldre med hiv? Dette er et forprosjekt som skal gjennomføres av Arne Backer Grønningsæter (prosjektleder) og Inger Lise Skog Hansen.