Prosjekter
Nytt prosjekt om ytringsfrihet og varsling i kommunene

16. november 2016

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad bruker ansatte sin varslingsrett? Dette er hovedspørsmålene i denne undersøkelsen, som Sissel Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Johan Røed Steen gjennomfører på oppdrag fra KS. Utbredelse og bruk av varslingsrutiner i kommunal sektor er også en del av prosjektet.