Prosjekter
Seniorpolitikk i statlige virksomheter

08. desember 2016

Tove Midtsundstad er leder for et nytt prosjekt som skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk: Hva er virksomhetenes og seniorenes behov, og hva er holdningen til seniorpolitikk? Rekrutteres det folk over 55 år? Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver, og arbeidet skal gjøres sammen med Åsmund Hermansen og Roy A. Nielsen.