Skip to main content
  • Jørgen Svalund

Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere

  • Fafo-notat 2018:03
  • Fafo-notat 2018:03

I dette notatet beskrives organisering av høyt utdannede arbeidstakere, med et særskilt blikk på Akademikernes evne til å organisere arbeidstakere som kan være medlem i organisasjonen. Vi fokuserer på Akademikernes organisasjonsgrad innenfor ulike utdanningsretninger og sektorer, noe som kan gi forståelse av hvor Akademikerne, og andre hovedorganisasjoner som organiserer høyt utdannede arbeidstakere, har muligheter for å rekruttere nye medlemmer.

Arbeidsmarkedet i Norge er i endring. Antallet sysselsatte har økt kraftig de senere årene, og det samme har antallet arbeidstakere med høyere utdanning. I tillegg til en beskrivelse av organiseringen blant utdanningsgruppene i Norge slik den er nå, beskrives også potensialet for organisering av høyt utdannede arbeidstakere fremover, gitt prognoser for sysselsetting og behov for arbeidstakere med høyere utdanning frem til 2035.

  • Publisert: 14. februar 2018
  • Ordrenr. 10268

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Akademikerne