Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole
Spesialkjøringer for Norsk Lærerlag på basis av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1993

Kristine Nergaard

Andre Fafo-utgivelser

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1994 Id-nr.: 912