Other Fafo publications

Search publications

Olivia Nantermoz and Natascha Zaun
The use of research and evidence in EU external migration policies
Insights from the EU Emergency Trust Fund for Africa
Fafo Brief
Jonas Lurås Hammer, Ragnhild Stenvaagnes, Helge Dønnum, Kristin Dalen og Roy Nielsen
Faktaflak oktober 2021
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak
Mari Baklund Størseth
Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren
Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse
Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Åge A. Tiltnes and Maha Kattaa
A blast in the midst of crises
Impact of the Beirut port explosions on the city’s enterprises
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Trond Flaarønning
Gratispassasjerer til besvær?
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden
Masteroppgave i Statsvitenskap
[12 3 4 5  >>