Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidskraftsbehov i bygg mot 2035. Faktaflak

Bård Jordfald

Faktaflak

Last ned faktaflak

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2021