Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Child Labour and International Trade Policy

Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.)

Andre Fafo-utgivelser

Forskningstema: Barnearbeid

Utgitt: 1997 Id-nr.: 920