Skip to main content
  • Terje Rød Larsen (red)

Kompetanse og kontrovers

Festskrift til Gudmund Hernes’ 50-års dag

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Gudmund Hernes er en sjelden fugl: En samfunnsviternes samfunnsviter respektert for sine store bidrag til forskning og teori innenfor sosiologien, og samtidig en person som ser sin hovedinteresse i å få resultatene fra samfunnsforskningen gjort om til praksis. Han er ikke tilfreds med å være henvist til bare samfunnsvitenskap eller bare politikk, og hans arbeid innenfor hver av disse feltene berikes av hans innsats i det andre. Det passer derfor godt at denne boken er rettet inn mot det område hvor samfunnsforskning og politikk går over i hverandre, på den måten belyses de to områdene han har visst å forene så effektivt." James S. Coleman. Professor i sosiologi ved The University of Chigaco.

Boken følger i forfatter- og temabredde det brede vingespenn som preger såvel personen Gudmund Hernes som hans innsats i norsk samfunnsliv.

Bidragsytere er: Karsten Alnæs og Gudleiv Forr, Ottar Brox, Tom Colbjørnsen, James S. Coleman, Sjalg Fremo, Kjell Hanssen, Tora Aasland Houg, Per Kleppe, Knud Knudsen, Preben Munthe, Francis Sejersted og Hans Skoie.

  • Publisert: 2. januar 1991
  • Ordrenr. 900