Skip to main content

Konsekvenser av covid-19 og smitteverntiltakene

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

  • Publisert: 19. mai 2020