Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Summary: European standards

LIv Tørres

Other Fafo-publications

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1992 Id-nr.: 902

Main report (in Norwegian)